Torbjörn Brorsson
Torbjörn Brorsson

Om KKS

Kontoret för Keramiska Studier (KKS) är en arkeologisk forskningsresurs med inriktning på både förhistorisk och historisk keramik.

Jag som driver KKS heter Torbjörn Brorsson, är arkeolog och har disputerat vid universitetet i Kiel 2005.

Mina främsta uppdragsgivare är olika grävande institutioner, men har även samarbete med flera universitet. KKS uppdrag och egna projekt kommer huvudsakligen från Sverige, men jag är också involverad i projekt i bland annat Danmark, Norge, Tyskland, Nederländerna, Polen och på Island.

Kontoret för Keramiska Studier är behjälplig med allehanda studier kring keramiska material. Det gäller inte bara keramikkärl, utan även andra typer av keramiska artefakter såsom tegel, kakel, gjutformar, deglar, klinelera med mera. Det kan också röra sig om andra aspekter av de keramiska föremålen, såsom att särskilja en keramikugn från en bakugn.

KKS säljer framför allt kompetens. Det drivande är mitt stora intresset för keramik och dess koppling till både förhistoriska och historiska sammanhang.

Analysmetoder

KKS utför flera olika typer av analyser.

Godsanalys

Registrering och bearbetning

KKS har erfarenhet av keramik från samtliga tidsperioder i hela Skandinavien.

Mikroskopisk analys

Godsanalys

Tunnslip av keramik används för att bestämma hur keramikkärl framställts. Lertyp och magring fastställes.

Kemisk analys

Kemisk analys - ICP

Med hjälp av ICP-analys fastställes lerans kemiska sammansättning.
ICP-analys används för proveniensbestämning av keramik.

Termisk analys

Termisk analys

En termisk analys syftar till att fastställa kärlets eller lerans brännings- temperatur. Analysen används för att bestämma funktionen av bränd lera.