Publicerat

Torbjörn Brorsson

2013

 • A new method to determine the provenance of pottery – ICP analyses of pottery from Viking sge settlements in Northern Europe. I: Kleingärtner, S., Müller, U. & Scheschkewitz, J. (red.). Kulturwandel im Spannungsfeld von Tradition und Innovation. Festschrift für Michael Müller-Wille. Neumünster, s. 59-66

2012

 • Pottery production in the Novgorod region: Local traditions and foreign influences. I: Brisbane, M., Makarov, N. & Nosov, E. (red.). The Archaeology of Medieval Novgorod in cintext. Studies in centre/periphery relations. Oxbow books. Oxford, s. 425-434

2011

 • Brorsson, T. & Lönn, M. Gravfältet i Ytter Restad – känt och okänt. I: Fynd 2011. Tidskrift för Göteborgs Stadsmuseum och Fornminnesföreningen i Göteborg. Göteborg, s. 68-76.
 • Jönsson, L. & Brorsson, T. Vä under vikingatid och tidig medeltid. I: Ale. Historisk tidskrift för Skåne, Halland och Blekinge. Nr. 4. 2011. Lund, s. 32-52.

2010

 • 2010 Ceramics and Interaction – Contacts between different groups in the Baltic region during the Early Viking age / Early Medieval time. In: <em>Zwischen Fjorden und Steppe. Festschrift für Johan Callmer zum 65. Gebrurtstag.</em> p. 217-224
 • The Pottery from the Early Medieval Trading site and Cemetery at Groß Strömkendorf, Lkr. Nordwestmecklenburg.
  Forschungen zu Groß Strömkendorf III. Frühmittelalterliche Archäologie zwischen Ostsee und Mittelmeer 1. Römisch-Germanische Kommission. Franfurt A. M.
 • Anglert, M., Brorsson, T., Larsson, S. & Reisnert, A. Den lyckade staden Landskrona. Landskrona
 • Brorsson, T. & Jöns, H. Analyses of ceramic material from the emporium reric near Gross Strömkendorf, Mecklenburg. I: Ramminger, B. & Stilborg, O. (eds.). Naturwissenschaftliche Analysen vor- und frühgeschichtlicher Keramik I. Hamburg

2008

 • Ytterberg, N., Björck. N. & Brorsson, T. Lerkärl och andra keramiska artefakter. I: Björck, N. & Hjärthner-Holdar, E. (red.). Mellan hav och skog. Högmossen, en stenåldersmiljö vid en skimrande strand i norra Uppland. Arkeologi E4 Uppland, Volym 6. Uppsala, s. 215-252
 • Brorsson, T. & Lindahl, A. Keramiken i Gråborg och Sankt Knuts kapell – en resa i tid och rum. I: Tegnér, G. (red.). Gråborg på Öland. Om en borg, ett kapell och en by. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Stockholm, s. 67-80.
 • Hulthén, B & Brorsson, T. Viking Age and Early Medieval Pottery in Western Russia. I: Archäologisches Korrespondenzblatt. Jahrgang 37, 2007. Heft 4. Römisch-Germanischen Zentralmuseum. Maintz, s. 597 - 610

2007

 • Brorsson, T. Isaksson, S. & Stenbäck, N. Stil, gods och kärlanvändning. I: Stenbäck, N. (red). Stenåldern i Uppland. Volym 1. Arkeologi E4 Uppland - studier. Uppsala, s. 409 - 440
 • Brorsson, T. & Hulthén, B. Leran och elden - en studie av keramiken från Vætland. I: Artursson, M. (red) Vägar till Vætland. En bronsåldersbygd i nordöstra Skåne 2300 - 500 f.Kr. Riksantikvarieämbetet. Regionmuseet i Kristianstad. Lund, s. 265 - 294.
 • Keramiken – en teknologisk undersökning. I: Andersson, M. (red). Kustslättens mötesplatser. Lund

2006

 • Spåren av tyska köpmän. I: Larsson, S. (red.). Liljan. Om arkeologi i en del av Malmö. Riksantikvarieämbetet. Malmö Kulturmiljö. Lund, s. 194-204.
 • Brorsson, T. & Larsson, S. Anteckningar från ett källarhål. I: Larsson, S. (red.). Liljan. Om arkeologi i en del av Malmö.Riksantikvarieämbetet. Malmö Kulturmiljö. Lund, s. 234-250.
 • Även små skärvor kan belysa förhistorian. Keramiken från Naturgasen i Bohuslän. Bohusläns museum.I: Ytterberg, N. (red.). Flyktiga förbindelser. Bohusläns museum. Kulturhistoriska dokumentationer nr 21. Uddevalla, s. 154-177.
 • Becker, N. & Brorsson, T. (med bidrag av). 2006. Gårdar på rad. I: Larsson, S. (red). Centraliteter. Människor, strategier och landskap. Lund, s. 51-76.

2005

 • Byns keramik. I. Mogren, M. (red.). Byarnas bönder. Medeltida samhällsförändring i Västskåne. Skånska spår – arkeologi längs Västkustbanan. Riksantikvarieämbetet. Arkeologiska undersökningar. Lund, s. 294-321.
 • Brorsson, T, Termiska analyser av prover från ugnen i Hyrdehøj. I: Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie 2002. Köpenhamn, s. 79-81.
 • Brorsson, T. & Jönsson, L. Tumathorp in South Eastern Scania A study of an early Medieval town.
  I: Lund Archaeological Review 2004. Lund, s. 63-78.

2004

 • Jönsson, L. & Brorsson, T. Oxie i sydvästra Skåne. En plats med centrala funktioner. I: Anglert, M. & Thomasson, J. (red.).Landskapsarkeologi och tidig medeltid. Uppåkrastudier 8. Acta Archaeologica Lundensia Series in 8º, No. 41. Lund, p. 145-223.
 • Pottery from Early Viking Age Graves in the Baltic Region. Towards the Interpretation of a Society. In: Lüth, F. & Schoknecht, U. (eds.) Bodendenkmalpflege in Mecklenburg-Vorpommern. Jahrbuch 2003. Band 51. Lübstorf, s. 61-373.
 • Recension i: Fornvännen 99. Stockholm, s. 233-234. Kelm, R. Mölleholmen, Eine slawische Inselsiedlung des 11. Jahrhunderts in Schonen, Südschweden. Report Series 74. Institutionen för arkeologi, Lunds universitet 2000.

2003

 • The Slavonic Feldberg and Fresendorf pottery in Scania, Sweden. I: Hårdh, B. & Larsson, L. (red.). Centrality – Regionality, Uppåkrastudier 7. Archaeologica Lundensia Series in 8º, No. 40. Lund, s. 223-234.
 • Keramiken på en centralplats. Lokal tradition, främmande impulser. I: Söderberg, B. (red.). Järrestad. Huvudgård i centralbygd. Riksantikvarieämbetet. Arkeologiska undersökningar. Skrifter No 51. Lund, s. 341-372.
 • Gravurnors betydelse. I: Carle, A. (red.). Berättelser från Vætland. En arkeologisk resa längs E22 i Skåne. Lund, s. 84-89.
 • Ceramics as an identity marker – a preliminary study of the Groβ Strömkendorf pottery. I: Lüth, F. & Schoknecht, U. (red.). Bodendenkmalpflege in Mecklenburg-Vorpommern. Jahrbuch 2002. Band 50. Lübstorf, s. 247-256.

2002

 • Pettersson, C. & Brorsson, T. Bott vid en landsväg. (Den vendel- och vikingatida keramiken). I: Mogren, M. (red.). Märkvärt, medeltida.
  Riksantikvarieämbetet. Arkeologiska undersökningar. Skrifter No 43. Lund, s. 74-81.
 • Artiklar i: Keramik – en handbok för arkeologer. Lindahl, A. Olausson, D. & Carlie. A. (red.). Lund

2001

 • Tidigmedeltida anglo-skandinavisk keramik i Skåne. I: Schmidt Sabo, K. (red.) Vem behöver en by? Kyrkheddinge, struktur och strategi under tusen år. Lund, s. 113-126.
 • Behind the pottery – signs of trade across the Baltic Sea. Hand made pottery in Ryurikovo
  Gorodishche. I: Brisbane, M. & Gaimster, D. (red). Novgorod: the Archaology of a Russian
  Medieval City and its Hinterland. The British Museum Occasional Paper 141. London, s. 51-58.
 • Brorsson, T. & Grönberg, E. The pottery from the ritual complex of the Wietenberg culture in Cluj-Napoca, Romania. Acta Mvsei Napocensis 38/l. Cluj-Napoca, p. 7-16.

2000

 • Keramik från yngre järnålder och tidig medeltid. I: Svanberg, F. Söderberg, B. (Red.). Porten till Skåne. Lund, s. 188-224.
 • Brorsson, T. & Stanislawski, B. Ceramika slowianska typu Feldberg i Fresendorf w Skanii, na tle produkcji garncarskiej wczesnosredniowiecznego Wolina. Materialy zachidniopomorskie Tom XLV 1999. Szczecin, s. 283-312.
 • Analys av teknisk keramik från Kristineberg. I: Rudebeck, E. & Ödman, C. Kristineberg. En gravplats under 4500 år. Malmöfynd 7. Malmö

1998

 • Ertebøllekulturens förhållande till den bandkeramiska kulturen. Kontaktstencil 40. Tromsø
 • In the workshop of the Viking Age goldsmith. Fornvännen 4. Stockholm, s. 225-239.

1996

 • Ett skomakeri vid Tyvestræde. Landskronaboken
  1996.
  Landskrona

1995

 • Nomader vid Saxåns mynning. Landskronaboken
  1995.
  Landskrona